Foglalkozásaink során igyekszünk a zsidóságról minél többféle megközelítésben beszélni, és minél többféle zsidó identitást személyes történeteink segítségével is bemutatni. A diákoknak tartott órákon olyan témák köré építjük a beszélgetéseinket mint például a zsidó kultúra, történelem, zsidó közösségek, hagyomány és vallás vagy éppen az együttélés. Az interjúk szerkesztése során is igyekeztünk úgy válogatni az interjúkból, hogy a végeredmény ezt a fajta pluralisztikus megközelítést tükrözze, s hogy a zsidóságon belül megjelenő sokszínűséget érzékeltetni tudjuk ezzel a közel 20 beszélgetéssel.

A kötetben sokféle ember szólal meg: idősek, fiatalok, nők, férfiak, vallásosak és nem vallásosak, nacionalisták és világpolgárok… Történeteik, reflexióik, visszaemlékezéseik lehetőséget adnak, hogy olykor nagyon elvont kérdésekhez olyan személyes szinten közelítsünk, mely közelebb hozhat minket a megértéshez legyen szó vallásról, kultúráról, nemzeti identitásról, együttélésről. A modulok kidolgozásakor első sorban arra törekedtünk, hogy minél többféle módszer alkalmazásával ebben a megértési folyamatban segítsük a diákokat.

A nyomtatott kötet és a weboldal létrehozásával egy olyan eszközt próbáltunk elérhetővé tenni, mely segítségül szolgálhat azoknak a tanároknak és oktatóknak, akik a zsidóság témájával iskolai órák keretében szeretnének foglalkozni.

Az 1. számú modulnál a résztvevők általános és átfogó kérdések segítségével közelíthetnek az interjúkhoz – az itt leírt gyakorlat első sorban kiscsoportos beszélgetésekre épít. A 2. számú modul esetében a diákok kreatív csoportmunka keretében fedezhetik fel az identitás kérdésének összetettségét, míg a 3. számú modul a XX. századi magyar történelem állomásait dolgozza fel.

Reményeink szerint a modulok és a módszertani leírások megfelelő tájékozódási pontként fognak szolgálni az órák tervezése során.